Books From Turkiye

We are hosted by @worldkidlitblog for the second time with our article on contemporary children’s literature in Turkey. This time, we are introducing books yet to be translated. Enjoy exploring these amazing works! https://worldkidlit.wordpress.com/2023/04/17/books-from-turkey/

An Overview of Children's Literature In Turkey

An Overview of Children’s Literature in Turkey

We are hosted by WorldKidLit this week with our article on children’s literature in Turkey. You can have an overview of the topic and find some of the critical books already published in English.Many thanks to editor Claire Storey for enabling this opportunity to us, which will have a significant impact on making children’s literature in Turkish […]

sin edebiyat virginia woolf ece citelbeg öykü çevirisi literary translation

Öykü çevirisi – “Esrarengiz Bayan V.” | Short story translation – “Mysterious Case of Miss V.” by Virginia Woolf

Sin Edebiyat Dergisi’nin 33. sayısında, Virginia Woolf’un “Mysterious Case of Miss V.” öyküsünü “Esrarengiz Bayan V.” ismiyle çevirdim. Dergiyi satın almak için: https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=12517663 – My short story translation from Virginia Woolf, “Mysterious Case of Miss V.”, has been published in Sin Edebiyat Journal’s 33rd issue. To buy the magazine: https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=12517663 “Kasap etlerini tezgâha yerleştirir, postacı […]

Short story translation Eley Williams Fears and Confessiıons of an Ortolan Chef Ecinniler Dergi Ece Çitelbeg

Öykü çevirisi – “Bir Kiraz Kuşu Şefinin Korku ve İtirafları” | Short story translation – “Fears and Confessions of an Ortolan Chef” by Eley Williams

Ecinniler Edebiyat Dergisi’nin 16. Sayısı’nda, Eley Williams’ın “Fears and Confessions of an Ortolan Chef” öyküsünü “Bir Kiraz Kuşu Şefinin Korku ve İtirafları” ismiyle çevirdim. Dergiyi satın almak için: https://www.shopier.com/ShowProductNew/storefront.php?shop=EcinnilerDergi&sid=UjJScVJONDhVT0ZBa2tOZTBfLTFfIF8g – My short story translation from Eley Williams, “Fears and Confessions of an Ortolan Chef”, has been published in Ecinniler Magazine’s 16th issue. To buy the […]

Çoktan Unutulmuş Bir Şarkı: Son Istanbul

Son Istanbul, Murathan Mungan’ın ilk defa 1985’te Uçurum Yayıncılık tarafından, sonraki yıllarda Remzi Kitabevi ve 1993’ten beri Metis Yayınları tarafından yayınlanan, “Dört Kişilik Bahçe” ve “ÇC” isimli iki öyküden oluşan kitabı. “Dört Kişilik Bahçe” üç, “ÇC” ise dört ayrı bölümden oluşuyor. Bölümlerin her birinde karakterlerden birinin ya da birkaçının ayrıntısıyla karşılaşıyoruz. Kapak resmi ressam İsmet […]

Dublinliler - James Joyce

Hayat hapishanesinin mahkumları: Dublinliler

Dublinliler, James Joyce’un ilk defa 1914 yılında yayınlanan on beş öyküsünden oluşuyor. Kitabın çevirmeni Murat Belge’nin önsözde yaptığı “acı bir kitap” tahlili doğru; zira pek çoğumuz için yaşamın acı hali olan hayatın olmamışlığını, her insan için eksik kalmışlığını, bu eksikliklerin hissettirdiği soğuk kederi okuyoruz. Örneğin yazar, “Yarıştan Sonra” isimli öyküde yaşamın neşeli tarafında duran, yaşamdan zevk alan […]

Yakın tarihten bir acı çığlık: Huzursuzluk

Zülfü Livaneli’nin son romanı Huzursuzluk, bugünün Orta Doğu coğrafyasında hüküm süren zorbalığa dair Batılı kent insanı için düşülmüş bir not. Livaneli romanda, yakın zaman içerisinde Ezidiler’in uğradığı zulmü bir gazeteci vasıtasıyla anlatıyor. Romanın isminde de vurgulandığı üzere günümüzün terör ortamı içerisinde yaşadığımız şeyin tam olarak büyük bir ‘huzursuzluk’ hali olduğunu anlatıyor yazar. Livaneli, roman boyunca […]

Delilikle sıradanlık arasındaki ince çizgide “Müptezeller”

Müptezeller, delilikle normallik arasındaki ince çizginin romanı, normalliği kabul etmekle reddetmenin. Ve soruların, soruların..: Etik değerlerin ve iyi ahlakın sorgulanması: Ekmek parası için neler yapılır? İyilikten, iyi insan olmaktan ödün verilir mi? İnsanın kendisiyle bitmek bilmeyen yüzleşme konusu: “Ben iyi bir insan mıyım?”. İçinde bulunduğumuz ikilemler: Sözgelimi Che Guevara’nın hayat öyküsünü okuyup, saygı duyup; aynı […]

Tüm kadınların ruhu: Tante Rosa

Tante Rosa, ölümünden onlarca sene sonra bile metinleriyle bir anıt gibi yamacımızda dikilen aklı güzel Sevgi Soysal’dan okumaktır kadınlığı… Tante Rosa, on dört parça hikâyede esasen tüm kadınların ve özellikle bazı kadınların yaşam öyküsüdür: Aykırı, alışılmamış bir şey yapan, düzen bozan ve bu yüzden afaroz edilen, ve bunu yaptığı için yaşamını romanlardaki gibi sefilce, yapayalnız […]