Short story translation Eley Williams Fears and Confessiıons of an Ortolan Chef Ecinniler Dergi Ece Çitelbeg

Öykü çevirisi – “Bir Kiraz Kuşu Şefinin Korku ve İtirafları” | Short story translation – “Fears and Confessions of an Ortolan Chef” by Eley Williams

Ecinniler Edebiyat Dergisi’nin 16. Sayısı’nda, Eley Williams’ın “Fears and Confessions of an Ortolan Chef” öyküsünü “Bir Kiraz Kuşu Şefinin Korku ve İtirafları” ismiyle çevirdim. Dergiyi satın almak için: https://www.shopier.com/ShowProductNew/storefront.php?shop=EcinnilerDergi&sid=UjJScVJONDhVT0ZBa2tOZTBfLTFfIF8g

My short story translation from Eley Williams, “Fears and Confessions of an Ortolan Chef”, has been published in Ecinniler Magazine’s 16th issue. To buy the magazine: https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=12546482

“Bir gün sana filtresinin yemek artıklarıyla dolması yüzünden giderlerin tıkanmasıyla bulaşık makinesinin taştığını anlatmıştım. Sorunu çözmek için görevlendirilmiş ve bütün geceyi elimi dirseğime kadar bulaşık makinesinin arkasına sokup, tıkanıklığın sebebini bulana kadar borunun içinde uzunca bir çubuk döndürerek geçirmiştim. Ağzı açık kalmış küçük kafa, onu lavabonun pis suyu ve çamurundan çekerken görünmüyordu. Paspas yapıp ellerimi yıkarken lavabonun altındaki kiraz kuşlarının yaklaştığımı hissedip daha yüksek sesle öttüklerini duydum.”