Short story translation Eley Williams Fears and Confessiıons of an Ortolan Chef Ecinniler Dergi Ece Çitelbeg

Öykü çevirisi – “Bir Kiraz Kuşu Şefinin Korku ve İtirafları” | Short story translation – “Fears and Confessions of an Ortolan Chef” by Eley Williams

Ecinniler Edebiyat Dergisi’nin 16. Sayısı’nda, Eley Williams’ın “Fears and Confessions of an Ortolan Chef” öyküsünü “Bir Kiraz Kuşu Şefinin Korku ve İtirafları” ismiyle çevirdim. Dergiyi satın almak için: https://www.shopier.com/ShowProductNew/storefront.php?shop=EcinnilerDergi&sid=UjJScVJONDhVT0ZBa2tOZTBfLTFfIF8g – My short story translation from Eley Williams, “Fears and Confessions of an Ortolan Chef”, has been published in Ecinniler Magazine’s 16th issue. To buy the […]

Öykü çevirisi – “Yeni Tarz Evlilik” | Short story translation – “Marriage à la Mode” by Katherine Mansfield

Sin Edebiyat Dergisi’nin Talât Sait Halman Çeviri Özel Sayısı’nda, Katherine Mansfield’ın “Marriage à la Mode” öyküsünü “Yeni Tarz Evlilik” ismiyle çevirdim. Dergiyi satın almak için: https://www.shopier.com/ShowProductNew/products.php?id=8315722&sid=SWZHaGlLSG44enYyRWNmMjBfMV8gXyA= – My short story translation from Katherine Mansfield, “Marriage à la Mode “, has been published in Sin Edebiyat Journal’s Talât Sait Halman Special Issue of Translation. To buy the […]

Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur

Bir hassasiyetin romanı: Huzur

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur’u bir hassasiyetin romanı; kahramanımız Mümtaz’ın şahsında, yaşadığı dünyaya karşı hassasiyet duyan, onun gibi düşünceler devridaiminde olan insanların romanı. İmparatorluğun yıkıntılarında yeni bir yaşam kurmaya çalışan insanların kendilerine ve dünyaya dair hezeyanlarının hikâyesi; yıkılmak üzere olan, eskinin alımlı ahşap evleri ve yenice dikilen binalar, ve buna benzer sayısız iç içe geçmişlik arasında […]