Mimari nasıl onurlu bir yaşam sunar? – John Carry

Orijinal adı: How architecture can create dignity for all?

Konuşmacı: John Cary

Türkçe çeviri: Ece Citelbeg

Açıklama:

Eğer mimar ve yazar John Carry’nin istediği koşullar sağlanırsa, kadınlar bir daha asla uzun tuvalet kuyruklarında anlamsızca beklemek zorunda kalmayacak.  Bu kuyruk örneğinden yola çıkarak tasarımdaki farklılık yoksunluğunun düşüncesiz ve merhametsiz mekânların oluşturulmasına yol açtığını söylüyor Carry. Ona göre tasarımın insanları değerli, saygın ve onurlu hissettirme gibi eşsiz bir yetkinliği var, madalyonun öteki yüzüne rağmen. Carry tasarımcıları ve mimarları alanlarını genişletmeye ve yalnızca ayrıcalıklı kesim için değil, tüm toplumun yararı için çalışmaya davet ediyor. “Çünkü iyi tasarlanmış mekânlar, yalnızca bir estetik sorunsalı yahut hazla ilgili bir mesele değildir.” diyor Carry. Tasarım tamamen bu dünyada kim olduğumuzu ve neyi hak ettiğimiz hakkındaki fikirlerimizi şekillendiriyor.” Ve hepimiz daha iyisini hak ediyoruz.